Utfört arbete:

Balkonger och räcken på trämodulhus i Uppsala.
Våra balkonger är tacksamma till denna typ av byggande då vi har en låg vikt som är fördelaktigt vid dimensionering.