Utfört arbete:

Rosttrögt stål (Corten) och räcken:
– Konstruktion och byggnation av Rosttrögt stål och räcken i Ursvik under 2022.