Smidesverkstad


VERKSTAD MED HÖG KAPACITET

Resurser som gör skillnad

De senaste åren har vi gjort investeringar i vår produktion, vilket innebär en större kapacitet och effektivitet som sker med nya automatiserade maskiner. Vår ändamålsenliga verkstad är på 10 000 kvm, där har vi maskiner som innebär att vi kan tillverka allt under ett och samma tak. Råmaterialet körs in i ena sida av anläggningen och kommer ut som en färdigmålad produkt på andra sidan.

Det finns ett nära samarbete mellan beredning och tillverkning. Detta inte bara effektiviserar tillverkningsprocessen utan höjer kvaliteten på slutprodukten med perfekta toleranser. Det finns en erfarenhet och kunskap bland våra medarbetare som innebär en möjlighet till nytänkande och är en del i att vi kan erbjuda unika lösningar med hög kvalitet. Exempelvis blästrar vi innan tillverkning, vilket ger en högre kvalitet på slutresultatet och förbättrar arbetsmiljön för vår personal.

En verkstad med hög kapacitet

Vår verkstad ger oss stora möjligheter i en optimerad tillverkning. På en verkstadsyta av 10 000 kvm har vi en kapacitet att tillverka cirka 10 000 ton stålkonstruktioner per år. Eftersom vi har stora ytor i verkstaden kan vi tillverka långa enheter, exempelvis broar på upp till 30 meter i ett stycke. Objektens bredd och höjd kan närma sig 5 meter. Vi har dessutom kapacitet till enkellyft upp till 28 ton och dubbellyft upp till 38 ton.

Vår produktion består av automatisk och manuell tillverkning. Vi har en ny uppdaterad maskinpark som vi anpassat för att möta marknadens behov. Flexibilitet i produktionen och korta beslutsvägar innebär att vi har möjlighet att snabbt ställa om tillverkningen.

KOSTNADSEFFEKTIV LEGOTILLVERKNING

I vår verkstad kan vi utföra legotillverkning av stålkonstruktioner, balkongräcken, specialtillverkade balkar och andra typer av smidesjobb. Alltid med kunden i fokus och med målsättningen att utföra tillverkningen på ett kostnadseffektivt sätt.

  • Kundanpassad tillverkning
  • Ytbehandling
  • Leverans till kund

Målning i modern anläggning

Vi blästrar och målar alla tillverkade stålkonstruktioner i våra egna målningsstationer.

Primab förfogar över en manuell bläster som kan ta konstruktioner på upp till 30 meters längd samt en slungbläster med kapacitet på 1,6 meter brett, 0,5 meter högt och 25 meter långt. Vi har också ett manuellt måleri där vi kan måla upp till 30 meters längder. Här målar vi allt från grundfärg till färdiga rostskyddssystem samt brandskyddsmålning. Vi har även investerat i en ny målningsline med torkugn, där vi målar allt som håller sig inom gränsen 2,5 meter brett, 0,8 meter högt och 20 meter långt. I målningssystem upp till C5.

Efter att de färdigmålade produkterna svalnat kan vi paketera och leverera konstruktionen till kund. En snabb och effektiv process!