Utfört arbete:

Stommkompleteringar, paroc och takplåt