Utfört arbete:

Vi levererade stålstomme, parocväggar och tak