Stålkonstruktioner

Stålkonstruktioner

PRIMAB tillverkar och monterar byggnadskonstruktioner av stål- och plåt. Våra största kunder är Byggentreprenörer som finns i Mellansverige.

Kvalitet

Vi är en flexibel och kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.
Vi har kunniga medarbetare som kvalitetsinriktar arbetet och eftersträvar ständigt nöjda kunder och samarbetspartners.

Vår inriktning

PRIMAB skall tillhandahålla produkter och tjänster som ger oss nöjda kunder och god lönsamhet. Detta uppnår vi genom att ta personligt ansvar för kvaliteten i det egna arbetet, underlätta för andra att göra ett bra arbete samt genom att uppfylla kundernas kvalitetskrav och förväntningar.

Säkerhet

För att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö finns ett system med rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete framtaget.
Krav, organisation, rutiner, protokoll från skyddsronder, handlingsplaner och övriga rapporter finns samlade i vår särskilda arbetsmiljöpärm.

Välj en trygg och kvalitetssäkrad leverantör till era stålkonstruktioner