Ungdomens hus

Kategori
Färdigställda projekt
Mer om denna referens

Projekt: Ungdomens hus Sollentuna
Byggherre: Sollentuna Kommun
Byggentreprenör: Peab Sverige AB
Byggperiod: 2008-2009
Entreprenadsumma 8,000,000kr.
· Stålstommar 150 ton
· Bärande takplåt
· Trappor, räcken

Välj en trygg och kvalitetssäkrad leverantör till era stålkonstruktioner