SL Bandepån

Kategori
Färdigställda projekt
Mer om denna referens

Projekt: SL Bandepån, Slakthusområdet-Stockholm
Byggherre: AB SL
Byggentreprenad: JM Entreprenad AB
Byggperiod: 2008
Entreprenadsumma: 2,500,000kr.
· Stålstommar: Bärande takplåt
· Trappor, räcken
· Räcke, grindar
· Plattformar
· Trappor
· Sandwich väggelement
· Plåtväggar

Välj en trygg och kvalitetssäkrad leverantör till era stålkonstruktioner